Over KEK

Doelstelling
In hoofdlijnen is het doel van KEK: de Beverwijkers in aanraking brengen met uiteenlopende vormen van beeldende kunst en aankomende en professionele kunstenaars een podium bieden om naar buiten te treden. Het bestuur zoekt en benadert kunstenaars, legt atelierbezoeken af en maakt selecties voor de invulling van het jaarprogramma. Kunstenaars worden gezocht in Beverwijk en omliggende regio.

Bestuur
Het werkbestuur van KEK bestaat uit een zestal betrokken vrijwilligers. 

Jola Brokking – secretaris
Peter Kunst – techniek
Jan Langedijk – penningmeester
Peter Neijenhoff – bestuurslid
Tjarko van der Pol – bestuurslid
Jos Vervoort – voorzitter